Преминаване към съдържанието
Badoo » Правила и условия

Правила и условия

Последна актуализация: май 12, 2020

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия ("Общи условия", "Общи условия"), преди да използвате https://badoo.online/ Уебсайтът ("Услугата"), управляван от Badoo ("нас", "ние" или "наш").

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Условия. Настоящите Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

С достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, нямате право на достъп до Услугата.

За повече информация относно защитата на личните данни, моля, посетете нашия Политика за поверителност страница.

Съдържание за възрастни

Моля, имайте предвид, че Badoo и всички уебсайтове, изброени в Badoo, могат да показват сцени на голота и графично съдържание за възрастни и като такива са предназначени само за зряла аудитория. Посетителите на Badoo потвърждават, че цялото сексуално съдържание е създадено и предоставено от уебсайтове на трети страни. Badoo не създава никакво сексуално съдържание и действа просто като информационен уебсайт, който описва съдържанието, достъпно в интернет, и предоставя на читателите си реални примери от разглежданите уебсайтове. Това съдържание не е предназначено за непълнолетни; моля, уверете се, че непълнолетните нямат достъп до тези уебсайтове.

С посещението си в Badoo потребителят декларира, че е достигнал възрастта, която се изисква от закона в страната, в която пребивава, за да гледа материали с тематика за възрастни.

ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЪЗРАСТ И СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ГЛЕДАНЕ НА МАТЕРИАЛИ СЪС СЕКСУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА Е НАВЪРШИЛ ПОНЕ 18 ГОДИНИ И ДА Е ПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ДАЛО СЪГЛАСИЕТО СИ (21 ГОДИНИ В АЛ, МИСУРИ, НЕАПОЛ, УАЙ И НА ВСЯКО ДРУГО МЯСТО, КЪДЕТО 18 ГОДИНИ НЕ СА ПЪЛНОЛЕТИЕ), ЗА ДА ВЛЕЗЕ И ДА ИЗПОЛЗВА ТОЗИ УЕБСАЙТ. УЕБСАЙТЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ИЛИ ПРОЕКТИРАН ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ. УЕБСАЙТЪТ СЪДЪРЖА ГОЛОТА, СЕКСУАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЕРОТИЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДОСТАВЯ ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УДОВОЛСТВИЕ НА СВОИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ. АКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ Е НАВЪРШИЛ ПОНЕ 18 ГОДИНИ (21 ГОДИНИ В AL, MS, NE, WY И ВСЯКО ДРУГО МЯСТО, КЪДЕТО 18 ГОДИНИ НЕ Е ПЪЛНОЛЕТИЕ) ИЛИ СЕ ОБИЖДА ОТ ТАКОВА ОТКРИТО СЕКСУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ, МОЛЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В УЕБСАЙТА.

С ВЛИЗАНЕТО СИ В УЕБСАЙТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ: "ПОД НАКАЗАНИЕТО ЗА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВАНЕ СЕ ЗАКЛЕВАМ/ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ СЪМ ПЪЛНОЛЕТЕН/А, ПОНЕ НА 18 ГОДИНИ (21 ГОДИНИ В АЛ, МИС, НЕ, УАЙ И ВСЯКО ДРУГО МЯСТО, КЪДЕТО 18 ГОДИНИ НЕ СА ПЪЛНОЛЕТИЕ). ОБЕЩАВАМ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ НА ЛИЦЕ(А) ПОД 18 ГОДИНИ (21 ГОДИНИ В AL, MS, NE, WY И ВСЯКО ДРУГО МЯСТО, КЪДЕТО 18 ГОДИНИ НЕ Е ПЪЛНОЛЕТИЕ) ДА ИМА ДОСТЪП ДО МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОЗИ УЕБСАЙТ. РАЗБИРАМ, ЧЕ КОГАТО ВЛЯЗА В ТОЗИ УЕБСАЙТ, ЩЕ БЪДА ИЗЛОЖЕН НА ВИЗУАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, СЛОВЕСНИ ОПИСАНИЯ И АУДИОЗВУЦИ СЪС СЕКСУАЛНА НАСОЧЕНОСТ И ОТКРОВЕНО ЕРОТИЧЕН ХАРАКТЕР, КОИТО МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ ГРАФИЧНИ ВИЗУАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОПИСАНИЯ НА ГОЛОТА И СЕКСУАЛНА АКТИВНОСТ. ДОБРОВОЛНО ИЗБИРАМ ДА НАПРАВЯ ТОВА, ЗАЩОТО ИСКАМ ДА ГЛЕДАМ, ЧЕТА И/ИЛИ ЧУВАМ РАЗЛИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ЗА МОЕ ЛИЧНО УДОВОЛСТВИЕ, ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ. МОЯТ ИЗБОР Е ИЗРАЗ НА ИНТЕРЕСА МИ КЪМ СЕКСУАЛНИТЕ ВЪПРОСИ, КОЙТО СПОРЕД МЕН Е ЗДРАВОСЛОВЕН И НОРМАЛЕН И КОЙТО, СПОРЕД МОЯ ОПИТ, ОБИКНОВЕНО СЕ СПОДЕЛЯ ОТ СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИТЕ ВЪЗРАСТНИ В МОЯТА ОБЩНОСТ. ЗАПОЗНАТ СЪМ СЪС СТАНДАРТИТЕ В МОЯТА ОБЩНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА ТАКИВА СЕКСУАЛНО ОРИЕНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ И МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ОЧАКВАМ ДА СРЕЩНА, СА В РАМКИТЕ НА ТЕЗИ СТАНДАРТИ. ПО МОЯ ПРЕЦЕНКА СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИЯТ ВЪЗРАСТЕН В МОЯТА ОБЩНОСТ ПРИЕМА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ОТ ЖЕЛАЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КАТО ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ РАЗУМНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ И НЕЖЕЛАЕЩИ ВЪЗРАСТНИ, И НЯМА ДА НАМЕРИ ТАКИВА МАТЕРИАЛИ, КОИТО ДА ПРЕДИЗВИКВАТ ЛЮБОПИТЕН ИНТЕРЕС ИЛИ ДА СА ЯВНО ОБИДНИ. ОСВЕН ТОВА ЗАЯВЯВАМ И ГАРАНТИРАМ, ЧЕ НЕ СЪМ УВЕДОМИЛ НИТО ЕДНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА АГЕНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЩЕНСКАТА СЛУЖБА НА САЩ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ МАТЕРИАЛИ СЪС СЕКСУАЛНА НАСОЧЕНОСТ."

ГЕОГРАФСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА ВЛИЗА, РАЗГЛЕЖДА, ИЗТЕГЛЯ ИЛИ ГЛЕДА ТОЗИ УЕБСАЙТ ОТ КОЯТО И ДА Е ДЪРЖАВА, ЩАТ, ОКРЪГ ИЛИ МЯСТО, КЪДЕТО ТОВА Е В НАРУШЕНИЕ НА НЕГОВИТЕ ИЛИ НЕЙНИТЕ МЕСТНИ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ.

Декларация 18 USC 2257

Badoo не е производител на съдържание за възрастни или сексуални изображения, които се намират на Уебсайта. Badoo спазва изискванията на 18 U.S.C. § 2257 и всяка една от неговите разпоредби. Доколкото може да бъде установено от Badoo, всички модели, които очевидно участват в сексуални изображения или действия, са били поне на 18 години, когато тези изображения са били създадени.

Badoo се позовава на следното решение на Апелативния съд на Съединените щати за Десети окръг по делото Sundance Associates, Inc. срещу Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998), за да изпълни всички законови задължения относно 18 U.S.C. § 2257, и се основава на законовото решение, което постановява, че организациите, които нямат роля в "наемането, сключването на договори, управлението или организирането по друг начин на участието" на моделите или изпълнителите, са освободени от изискванията за водене на документация по 18 U.S.C. § 2257.

Авторски права и търговски марки

Освен ако не е отбелязано друго, всички материали, включително, но не само, лога, търговски марки, изображения, дизайни, снимки, видеоклипове и писмени и други материали, които се появяват като част от нашия Уебсайт, са авторски права, търговски марки, марки за услуги, търговски облик и/или друга интелектуална собственост, независимо дали е регистрирана или не ("Интелектуална собственост"), притежавана, контролирана или лицензирана от Badoo. Нашият Уебсайт като цяло е защитен от авторско право и търговска марка. Нищо на нашия Уебсайт не следва да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, по презумпция или по друг начин, на лиценз или право за използване на която и да е Интелектуална собственост, показана или използвана на нашия Уебсайт, без предварителното писмено разрешение на собственика на Интелектуалната собственост. Badoo агресивно прилага своите права на интелектуална собственост в пълната степен на закона. Имената и логата на Badoo не могат да бъдат използвани по никакъв начин, включително в реклама или публичност, свързани с разпространението на материали на нашия Уебсайт, без предварително писмено разрешение от Badoo. Badoo забранява използването на каквото и да е лого на Badoo или на който и да е от нейните филиали като част от връзка към или от който и да е Уебсайт, освен ако Badoo не одобри такава връзка предварително и в писмена форма. Справедливото използване на интелектуалната собственост на Badoo изисква подходящо признание. Други имена на продукти и компании, споменати в нашия Уебсайт, може да са интелектуална собственост на съответните им собственици.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се контролират от Badoo.

Badoo не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това вие признавате и се съгласявате, че Badoo не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията и правилата за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на САЩ, без да се вземат предвид техните разпоредби за конфликт на закони.

Неуспехът ни да приложим което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в сила. Настоящите Условия представляват цялостното споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заместват всички предишни споразумения, които бихме могли да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ще се опитаме да предоставим поне 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.