Hoppa till innehåll
Badoo » Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Senast uppdaterad: 12 maj 2020

Vänligen läs igenom dessa villkor ("Villkor", "Villkor") noggrant innan du använder https://badoo.online/ webbplats ("Tjänsten") som drivs av Badoo ("oss", "vi" eller "vår").

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att få tillgång till eller använda Tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren får du inte komma åt tjänsten.

För mer information om integritetsskydd, vänligen besök vår Integritetspolicy sida.

Innehåll för vuxna

Tänk på att Badoo och alla webbplatser som listas på Badoo - kan visa scener med nakenhet och grafiskt innehåll för vuxna och därför endast är avsedda för en mogen publik. Besökare på Badoo bekräftar att allt sexuellt explicit innehåll skapas och tillhandahålls av tredje parts webbplatser. Badoo skapar inte något sexuellt explicit innehåll och fungerar helt enkelt som en informativ webbplats som beskriver innehåll som finns tillgängligt på internet och ger sina läsare verkliga exempel från de granskade webbplatserna. Detta innehåll är inte avsett för minderåriga; se till att minderåriga inte har tillgång till dessa webbplatser.

Genom att besöka Badoo intygar användaren att han eller hon har uppnått den ålder som enligt lag i det land där han eller hon är bosatt krävs för att se material med vuxentema.

ÅLDERSKRAV OCH ANVÄNDARENS SAMTYCKE TILL ATT VISA SEXUELLT EXPLICIT MATERIAL

ANVÄNDAREN MÅSTE VARA MINST 18 ÅR OCH EN SAMTYCKANDE VUXEN (21 I AL, MS, NE, WY OCH ALLA ANDRA PLATSER DÄR 18 INTE ÄR MAJORITETSÅLDERN) FÖR ATT KOMMA IN PÅ OCH ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS. WEBBPLATSEN ÄR INTE AVSEDD ELLER UTFORMAD FÖR MINDERÅRIGA. WEBBPLATSEN INNEHÅLLER NAKENHET, SEXUELLA BILDER OCH EROTISKT MATERIAL OCH GÖR SÅDANT MATERIAL TILLGÄNGLIGT FÖR ANVÄNDNING OCH NJUTNING AV SINA BESÖKARE. OM ANVÄNDAREN INTE ÄR MINST 18 (21 I AL, MS, NE, WY OCH ALLA ANDRA PLATSER DÄR 18 INTE ÄR MAJORITETSÅLDERN) ELLER ÄR FÖROLÄMPAD AV SÅDANT UTTRYCKLIGT SEXUELLT INNEHÅLL, VÄNLIGEN GÅ INTE IN PÅ WEBBPLATSEN.

GENOM ATT GÅ IN PÅ WEBBPLATSEN GÖR ANVÄNDAREN FÖLJANDE UTTALANDEN: "UNDER STRAFFANSVAR FÖR MENED, JAG SVÄR/BEKRÄFTAR ATT JAG I DETTA ÖGONBLICK ÄR VUXEN, MINST 18 ÅR (21 I AL, MS, NE, WY, OCH ALLA ANDRA PLATSER DÄR 18 INTE ÄR MYNDIGHETSÅLDERN). JAG LOVAR ATT JAG INTE KOMMER ATT TILLÅTA NÅGON PERSON UNDER 18 ÅR (21 ÅR I AL, MS, NE, WY OCH NÅGON ANNAN PLATS DÄR 18 INTE ÄR MYNDIGHETSÅLDERN) ATT HA TILLGÅNG TILL NÅGOT AV MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS. JAG FÖRSTÅR ATT NÄR JAG GÅR IN PÅ DENNA WEBBPLATS KOMMER JAG ATT UTSÄTTAS FÖR VISUELLA BILDER, VERBALA BESKRIVNINGAR OCH LJUD AV EN SEXUELLT ORIENTERAD, ÖPPET EROTISK NATUR, VILKET KAN INKLUDERA GRAFISKA VISUELLA AVBILDNINGAR OCH BESKRIVNINGAR AV NAKENHET OCH SEXUELL AKTIVITET. JAG VÄLJER FRIVILLIGT ATT GÖRA DETTA, EFTERSOM JAG VILL SE, LÄSA OCH/ELLER HÖRA DE OLIKA MATERIAL SOM FINNS TILLGÄNGLIGA, FÖR MIN EGEN PERSONLIGA NJUTNING, INFORMATION OCH/ELLER UTBILDNING. MITT VAL ÄR ETT UTTRYCK FÖR MITT INTRESSE FÖR SEXUELLA FRÅGOR, VILKET JAG TROR ÄR BÅDE SUNT OCH NORMALT OCH SOM ENLIGT MIN ERFARENHET I ALLMÄNHET DELAS AV GENOMSNITTLIGA VUXNA I MITT SAMHÄLLE. JAG ÄR BEKANT MED DE NORMER SOM GÄLLER I MITT SAMHÄLLE FÖR ATT ACCEPTERA SÅDANT SEXUELLT INRIKTAT MATERIAL, OCH DET MATERIAL SOM JAG FÖRVÄNTAR MIG ATT MÖTA LIGGER INOM DESSA NORMER. ENLIGT MIN BEDÖMNING ACCEPTERAR DEN GENOMSNITTLIGE VUXNE I MITT SAMHÄLLE ATT SÅDANT MATERIAL KONSUMERAS AV VILLIGA VUXNA UNDER OMSTÄNDIGHETER SOM DENNA SOM ERBJUDER RIMLIG ISOLERING FRÅN MATERIALET FÖR MINDERÅRIGA OCH OVILLIGA VUXNA, OCH KOMMER INTE ATT FINNA ATT SÅDANT MATERIAL VÄDJAR TILL ETT ÖVERDRIVET INTRESSE ELLER ÄR UPPENBART STÖTANDE. JAG FÖRSÄKRAR VIDARE ATT JAG INTE HAR MEDDELAT NÅGON MYNDIGHET, INKLUSIVE DEN AMERIKANSKA POSTTJÄNSTEN, ATT JAG INTE VILL TA EMOT SEXUELLT ORIENTERAT MATERIAL."

GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR

ANVÄNDAREN FÅR INTE GÅ IN PÅ, VISA, LADDA NER ELLER TITTA PÅ DENNA WEBBPLATS FRÅN NÅGOT LAND, STAT, LÄN ELLER PLATS DÄR DETTA STRIDER MOT HANS ELLER HENNES LOKALA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.

18 USC 2257 Förklaring

Badoo är inte producent av något vuxeninnehåll eller sexuella bilder som finns på webbplatsen. Badoo följer 18 U.S.C. § 2257, och var och en av dess bestämmelser. Såvitt Badoo kan fastställa var alla modeller som uppenbarligen deltog i någon sexuell avbildning eller handling minst 18 år när dessa bilder skapades.

Badoo åberopar följande beslut av United States Court of Appeals for the Tenth Circuit i Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998) för att uppfylla alla rättsliga skyldigheter avseende 18 U.S.C. § 2257 och baseras på det rättsliga beslutet att enheter som inte har någon roll i "anställning, kontraktering, ledning eller annat arrangemang för deltagande" av modeller eller artister, är undantagna från kraven på registerhållning enligt 18 U.S.C. § 2257.

Upphovsrätt och varumärken

Om inte annat anges, allt material inklusive utan begränsning, logotyper, varumärken, bilder, mönster, fotografier, videoklipp och skriftliga och annat material som visas som en del av vår webbplats är upphovsrätt, varumärken, servicemärken, trade dress och/eller annan immateriell egendom vare sig registrerade eller oregistrerade ("Immateriella rättigheter") som ägs, kontrolleras eller licensieras av Badoo. Vår webbplats som helhet är skyddad av upphovsrätt och trade dress. Ingenting på vår webbplats ska tolkas som beviljande, genom implikation, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda någon immateriell egendom som visas eller används på vår webbplats, utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren till den immateriella egendomen. Badoo hävdar aggressivt sina immateriella rättigheter i lagens fulla utsträckning. Badoo:s namn och logotyper får inte användas på något sätt, inklusive i reklam eller publicitet i samband med distribution av material på vår webbplats, utan föregående skriftligt tillstånd från Badoo. Badoo förbjuder användning av någon logotyp för Badoo eller något av dess dotterbolag som en del av en länk till eller från någon webbplats om inte Badoo godkänner en sådan länk i förväg och skriftligen. Rättvis användning av Badoo:s immateriella rättigheter kräver korrekt erkännande. Andra produkt- och företagsnamn som nämns på vår webbplats kan vara immateriell egendom som tillhör respektive ägare.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Badoo.

Badoo har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och godkänner vidare att Badoo inte ska vara ansvarig eller ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Tillämplig lag

Dessa Villkor ska styras och tolkas i enlighet med USA:s lagar, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller icke verkställbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss avseende vår tjänst, och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss avseende tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en ändring är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan de nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring avgörs efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar träder i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren ska du sluta använda tjänsten.