Преминаване към съдържанието
Badoo » Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политиката ни за поверителност е последно актуализирана и публикувана на 1 юли 2020 г.

Той урежда условията за поверителност на нашия уебсайт, разположен на адрес Badoo. Всички термини с главни букви, които не са дефинирани в нашата Политика за поверителност, имат значението, посочено в нашите Общи условия, достъпни на адрес https://badoo.online/terms-and-conditions/

Вашата поверителност

Badoo спазва всички законови изисквания за защита на личните ви данни. Нашата политика за поверителност е правна декларация, която обяснява как можем да събираме информация от вас, как можем да споделяме вашата информация и как можете да ограничите споделянето на вашата информация. В нашата Политика за поверителност ще видите термини, които са написани с главни букви. Тези термини имат значението, описано в раздела "Определения" по-долу.

Определения

"Нелична информация" е информация, която не може да ви идентифицира лично и която събираме автоматично, когато посещавате нашия Уебсайт с уеб браузър. Тя може да включва и публично достъпна информация, която се споделя между Вас и други лица.

"Лична информация" е непублична информация, която може да ви идентифицира лично и която е получена, за да ви предоставим в рамките на нашия Уебсайт. Лично идентифициращата информация може да включва информация като Вашето име, имейл адрес и друга свързана информация, която ни предоставяте или която ние получаваме за Вас.

Информация, която събираме

Като цяло вие контролирате количеството и вида на информацията, която ни предоставяте, когато използвате нашия Уебсайт.

Като Посетител можете да разгледате нашия уебсайт, за да научите повече за него. Не се изисква да ни предоставяте лична информация като Посетител.

Събрана компютърна информация

Когато използвате нашия Уебсайт, ние автоматично събираме определена компютърна информация от взаимодействието на вашия мобилен телефон или уеб браузър с нашия Уебсайт. Такава информация обикновено се счита за нелична информация. Събираме и следното:

 • Бисквитки - Нашият уебсайт използва "бисквитки", за да идентифицира областите на нашия уебсайт, които сте посетили. Бисквитката е малка част от данни, съхранена на Вашия компютър или мобилно устройство от Вашия уеб браузър. Използваме "Бисквитки", за да персонализираме Съдържанието, което виждате на нашия Уебсайт. Повечето уеб браузъри могат да бъдат настроени така, че да забранят използването на "Бисквитки". Въпреки това, ако деактивирате Бисквитките, може да не успеете да получите достъп до функционалностите на нашия Уебсайт правилно или изобщо. Никога не поставяме лична информация в Бисквитките.
 • Инструменти за проследяване на трети страни - Използваме и инструменти за проследяване на трети страни, за да подобрим работата и функциите на нашия Уебсайт. Тези инструменти за проследяване на трети страни са проектирани да събират само нелична информация за използването на нашия Уебсайт от Ваша страна. Вие обаче разбирате, че тези инструменти се създават и управляват от страни извън нашия контрол. В това си качество ние не носим отговорност за това каква информация действително се улавя от тези трети страни или как тези трети страни използват и защитават тази информация.
 • Използваме ремаркетинг с Google Analytics, за да ви рекламираме в сайтове на трети страни, след като сте посетили нашия Сайт. Ние и нашите доставчици от трети страни, като Google, използваме "бисквитки" на първа страна (като "бисквитката" на Google Analytics) и "бисквитки" на трети страни (като "бисквитката" на DoubleClick), за да информираме, оптимизираме и показваме реклами въз основа на предишни Ваши посещения на нашия Сайт.
 • Можете да се откажете от Google Анализ за дисплейни реклами и да персонализирате рекламите в дисплейната мрежа на Google, като посетите страницата с настройки на рекламите в Google. Google също така препоръчва да инсталирате добавката за браузър Google Analytics Opt-out за вашия браузър. Добавката за браузър на Google Analytics Opt-out предоставя на посетителите възможността да предотвратят събирането и използването на техните данни от Google Analytics.
 • Автоматична информация - Ние автоматично получаваме информация от вашия уеб браузър или мобилно устройство. Тази информация включва името на уебсайта, от който сте влезли в нашия уебсайт, ако има такъв, както и името на уебсайта, към който сте се насочили, когато напуснете нашия уебсайт. Тази информация включва също така IP адреса на Вашия компютър/прокси сървър, който използвате за достъп до интернет, името на Вашия доставчик на интернет уебсайт, типа на уеб браузъра, типа на мобилното устройство и операционната система на компютъра. Използваме цялата тази информация, за да анализираме тенденциите сред нашите Потребители, за да подобрим нашия Уебсайт.

Как използваме Вашата информация

Използваме информацията, която получаваме от вас, както следва:

 • Персонализиране на нашия Уебсайт - Можем да използваме личната информация, която ни предоставяте, заедно с всяка компютърна информация, която получаваме, за да персонализираме нашия Уебсайт.
 • Споделяне на информация с филиали и други трети страни - Ние не продаваме, не даваме под наем и не предоставяме по друг начин вашата лична информация на трети страни за маркетингови цели. Можем да предоставим Вашата Лична информация на филиали, които ни предоставят услуги във връзка с нашия Уебсайт (напр. обработващи плащания, хостинг компании на Уебсайта и т.н.); тези филиали ще получават само информацията, необходима за предоставяне на съответните услуги, и ще бъдат обвързани със споразумения за поверителност, ограничаващи използването на тази информация.
 • Обобщаване на данни - Запазваме си правото да събираме и използваме всяка нелична информация, събрана от използването на нашия Уебсайт, и да обобщаваме такива данни за вътрешни анализи, които подобряват нашия Уебсайт и Услуга, както и за използване или препродажба на други лица. В нито един момент Вашата Лична информация не се включва в такива обобщения на данни.
 • Законово изисквано разкриване на информация - Възможно е да бъдем законово задължени да разкрием вашата лична информация, ако такова разкриване е: (а) необходимо по силата на съдебна заповед, закон или друг правен процес; (б) необходимо за оказване на съдействие на служители на правоприлагащите органи или правителствени агенции; (в) необходимо за разследване на нарушения на или за прилагане по друг начин на нашите Правни условия; (г) необходимо, за да ни защити от правни действия или искове от трети страни, включително от Вас и/или други Членове; и/или (д) необходимо, за да защити законните права, личната/недвижимата собственост или личната безопасност на Badoo, нашите Потребители, служители и филиали.

Защита на поверителността на детето ви

Нашият Уебсайт не е предназначен за използване от лица под 13-годишна възраст ("Дете"), въпреки че осъзнаваме, че е възможно Дете да се опита да направи покупки чрез нашия Уебсайт. Ние не проверяваме възрастта на нашите Потребители, нито носим каквато и да е отговорност за проверка на възрастта на даден Потребител. Ако сте Дете, моля, поискайте разрешение от родител или настойник, преди да използвате нашия Уебсайт.Ако сте родител или настойник и смятате, че Вашето Дете използва нашия Уебсайт, моля, свържете се с нас, за да премахнем акаунта на Вашето Дете; запазваме си правото да поискаме от Вас да потвърдите връзката си с Детето, преди да уважим такова искане. Ако открием, че Дете е създало акаунт на нашия Уебсайт, незабавно ще изтрием акаунта, веднага щом го открием, няма да използваме информацията за никакви цели и няма да я разкриваме на трети страни. Въпреки това, като родител на такова Дете, Вие разбирате, че носите правна отговорност за всички транзакции, създадени от Детето.

Информация относно правата Ви за защита на данните съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

За целите на тази Политика за поверителност ние сме Администратор на данни на вашата лична информация.

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), нашето правно основание за събиране и използване на вашата лична информация, както е описано в тази Политика за поверителност, зависи от информацията, която събираме, и от конкретния контекст, в който я събираме. Възможно е да обработваме Вашата лична информация, защото:

 • Трябва да изпълним договор с вас, например когато използвате нашите услуги.
 • Дали сте ни разрешение да го направим.
 • Обработката е в интерес на нашите законни интереси и не е заменена от вашите права.
 • За целите на обработката на плащания
 • За да спазвате закона

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Право на достъп, актуализиране или изтриване на личната информация, която имаме за вас.
 • Право на коригиране
 • Право на възражение
 • Правото на ограничаване
 • Право на преносимост на данните
 • Право на оттегляне на съгласието

Моля, имайте предвид, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания.

Имате право да подадете жалба до Орган за защита на данните относно събирането и използването на вашата лична информация от наша страна. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Известие "Не продавайте моята лична информация" за потребителите в Калифорния съгласно Закона за защита на личните данни на потребителите в Калифорния (CCPA)

Съгласно ЗЗП потребителите в Калифорния имат право на:

 • да поискате от предприятие, което събира лични данни на потребители, да разкрие категориите и конкретните лични данни, които предприятието е събрало за потребителите.
 • да поискате от предприятието да изтрие всички лични данни за потребителя, които предприятието е събрало.
 • поискайте от предприятие, което продава лични данни на потребител, да не продава личните данни на потребителя.

Ако подадете искане, разполагаме с един месец, за да ви отговорим. Ако желаете да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас.

Връзки към други уебсайтове

Нашият Уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са под наш пряк контрол. Тези уебсайтове може да имат свои собствени политики по отношение на поверителността. Ние не контролираме и не носим отговорност за свързаните уебсайтове и предоставяме тези връзки единствено за удобство и информация на нашите посетители. Достъпът до такива свързани Уебсайтове се осъществява на Ваш собствен риск. Тези уебсайтове не са обект на настоящата Политика за поверителност. Трябва да проверите политиките за поверителност, ако има такива, на тези отделни уебсайтове, за да разберете как операторите на тези уебсайтове на трети страни ще използват вашата лична информация. Освен това тези уебсайтове могат да съдържат връзка към Уебсайтове на наши филиали. Уебсайтовете на нашите филиали не са обект на тази Политика за поверителност и трябва да проверите техните индивидуални политики за поверителност, за да видите как операторите на тези уебсайтове ще използват вашата лична информация.

Нашата политика за електронна поща

Нашите филиали и ние спазваме изцяло националните закони за СПАМ. Винаги можете да се откажете от получаването на допълнителна имейл кореспонденция от нас и/или нашите филиали. Ние се съгласяваме, че няма да продаваме, отдаваме под наем или търгуваме с вашия имейл адрес на несвързани трети страни без вашето разрешение.

Съгласие на потребителите

С използването на нашия сайт потребителят се съгласява с нашата политика за поверителност.

Актуализации на политиката за поверителност

Запазваме си правото да променяме тази Политика за поверителност по всяко време. Трябва често да преглеждате тази Политика за поверителност. Ако направим съществени промени в тази политика, можем да ви уведомим на нашия Уебсайт, чрез публикация в блога, по имейл или по друг начин, който определим. Избраният от нас метод е по наша преценка. Също така ще променим датата "Последна актуализация" в началото на тази Политика за поверителност. Всички промени, които правим в нашата Политика за поверителност, влизат в сила от тази дата на "Последна актуализация" и заменят всички предишни Политики за поверителност.