Gå til innhold
Badoo » Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 12. mai 2020

Les disse vilkårene og betingelsene ("vilkårene", "vilkårene") nøye før du bruker nettstedet. https://badoo.online/ nettsted ("tjenesten") som drives av Badoo ("oss", "vi" eller "vår").

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten samtykker du i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvern, kan du besøke vår Retningslinjer for personvern side.

Innhold for voksne

Vær oppmerksom på at Badoo og alle nettstedene som er oppført på Badoo - kan vise nakenscener og grafisk innhold for voksne, og derfor kun er beregnet på et voksent publikum. Besøkende på Badoo erkjenner at alt seksuelt eksplisitt innhold er laget og levert av tredjeparts nettsteder. Badoo lager ikke noe seksuelt eksplisitt innhold og fungerer kun som et informativt nettsted som beskriver innhold som er tilgjengelig på Internett, og gir leserne reelle eksempler fra de gjennomgåtte nettstedene. Dette innholdet er ikke beregnet på mindreårige, og vi ber deg forsikre deg om at mindreårige ikke har tilgang til disse nettstedene.

Ved å besøke Badoo erklærer brukeren at han/hun har nådd den lovlige alderen som kreves i henhold til loven i landet der han/hun bor for å se materiale for voksne.

ALDERSKRAV OG BRUKERSAMTYKKE FOR VISNING AV SEKSUELT EKSPLISITT MATERIALE

BRUKEREN MÅ VÆRE MINST 18 ÅR GAMMEL OG MYNDIG (21 ÅR I AL, MS, NE, WY OG ALLE ANDRE STEDER DER 18 ÅR IKKE ER MYNDIGHETSALDER) FOR Å GÅ INN PÅ OG BRUKE DETTE NETTSTEDET. NETTSTEDET ER IKKE BEREGNET ELLER UTFORMET FOR MINDREÅRIGE. NETTSTEDET INNEHOLDER NAKENHET, SEKSUELLE BILDER OG EROTISK MATERIALE OG GJØR SLIKT MATERIALE TILGJENGELIG FOR DE BESØKENDES BRUK OG FORNØYELSE. HVIS BRUKEREN IKKE ER MINST 18 ÅR (21 ÅR I AL, MS, NE, WY OG ANDRE STEDER DER 18 ÅR IKKE ER MYNDIGHETSALDER) ELLER BLIR STØTT AV SLIKT EKSPLISITT SEKSUELT INNHOLD, MÅ DU IKKE GÅ INN PÅ NETTSTEDET.

VED Å GÅ INN PÅ NETTSTEDET AVGIR BRUKEREN FØLGENDE ERKLÆRINGER: "UNDER STRAFFEANSVAR SVERGER/BEKREFTER JEG AT JEG I DETTE ØYEBLIKK ER VOKSEN, MINST 18 ÅR (21 ÅR I AL, MS, NE, WY OG ANDRE STEDER DER 18 ÅR IKKE ER MYNDIGHETSALDER). JEG LOVER AT JEG IKKE VIL GI PERSONER UNDER 18 ÅR (21 ÅR I AL, MS, NE, WY OG ANDRE STEDER DER 18 ÅR IKKE ER MYNDIGHETSALDER) TILGANG TIL NOE AV MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET. JEG ER INNFORSTÅTT MED AT NÅR JEG GÅR INN PÅ DETTE NETTSTEDET, VIL JEG BLI EKSPONERT FOR VISUELLE BILDER, VERBALE BESKRIVELSER OG LYDSIGNALER AV SEKSUELT ORIENTERT, OPPRIKTIG EROTISK KARAKTER, SOM KAN OMFATTE GRAFISKE VISUELLE SKILDRINGER OG BESKRIVELSER AV NAKENHET OG SEKSUELL AKTIVITET. JEG VELGER FRIVILLIG Å GJØRE DETTE FORDI JEG ØNSKER Å SE, LESE OG/ELLER HØRE DE ULIKE MATERIALENE SOM ER TILGJENGELIGE, FOR MIN EGEN PERSONLIGE FORNØYELSE, INFORMASJON OG/ELLER UTDANNING. MITT VALG ER ET UTTRYKK FOR MIN INTERESSE FOR SEKSUELLE SPØRSMÅL, SOM JEG MENER ER BÅDE SUNN OG NORMAL, OG SOM ETTER MIN ERFARING GENERELT DELES AV GJENNOMSNITTLIGE VOKSNE I MITT LOKALSAMFUNN. JEG ER KJENT MED STANDARDENE I MITT LOKALSAMFUNN NÅR DET GJELDER AKSEPT AV SLIKT SEKSUELT ORIENTERT MATERIALE, OG DET MATERIALET JEG FORVENTER Å MØTE, ER INNENFOR DISSE STANDARDENE. DET ER MIN VURDERING AT DEN GJENNOMSNITTLIGE VOKSNE I MITT LOKALSAMFUNN AKSEPTERER AT SLIKT MATERIALE KONSUMERES AV VILLIGE VOKSNE UNDER SLIKE OMSTENDIGHETER SOM DETTE, SOM I RIMELIG GRAD SKJERMER MINDREÅRIGE OG UVILLIGE VOKSNE FRA SLIKT MATERIALE, OG AT DE IKKE VIL FINNE AT SLIKT MATERIALE APPELLERER TIL EN PRURIENT INTERESSE ELLER ER ÅPENBART STØTENDE. JEG ERKLÆRER OG GARANTERER VIDERE AT JEG IKKE HAR GITT BESKJED TIL NOEN MYNDIGHET, INKLUDERT DET AMERIKANSKE POSTVESENET, OM AT JEG IKKE ØNSKER Å MOTTA SEKSUELT ORIENTERT MATERIALE."

GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER

BRUKEREN KAN IKKE GÅ INN PÅ, VISE, LASTE NED ELLER SE DETTE NETTSTEDET FRA ET LAND, EN STAT, ET FYLKE ELLER ET STED DER DETTE ER I STRID MED LOKALE LOVER OG REGLER.

18 USC 2257 Erklæring

Badoo er ikke produsent av noe voksent innhold eller seksuelle bilder som finnes på nettstedet. Badoo overholder 18 U.S.C. § 2257 og alle tilhørende forskrifter. Så langt Badoo kan forsikre seg om, var alle modeller som tilsynelatende deltok i seksuelle skildringer eller handlinger, minst 18 år da bildene ble laget.

Badoo baserer seg på følgende avgjørelse fra United States Court of Appeals for the Tenth Circuit i Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998) for å oppfylle alle rettslige forpliktelser i henhold til 18 U.S.C. § 2257, og er basert på en rettsavgjørelse som fastslår at enheter som ikke har noen rolle i å "ansette, inngå kontrakter, administrere eller på annen måte sørge for deltakelse" av modeller eller utøvende kunstnere, er unntatt fra kravene til journalføring i 18 U.S.C. § 2257.

Opphavsrett og varemerker

Med mindre annet er angitt, er alt materiale, inkludert, men ikke begrenset til, logoer, merkenavn, bilder, design, fotografier, videoklipp og skriftlig og annet materiale som vises som en del av nettstedet vårt, opphavsrett, varemerker, servicemerker, trade dress og/eller annen intellektuell eiendom, enten registrert eller uregistrert ("Intellektuell eiendom") som eies, kontrolleres eller lisensieres av Badoo. Nettstedet vårt som helhet er beskyttet av opphavsrett og varemerkebeskyttelse. Ingenting på nettstedet vårt skal tolkes slik at det implisitt, underforstått eller på annen måte gir noen lisens eller rett til å bruke åndsverk som vises eller brukes på nettstedet vårt, uten skriftlig forhåndstillatelse fra eieren av åndsverket. Badoo håndhever sine immaterielle rettigheter så langt loven tillater. Navnene og logoene til Badoo kan ikke brukes på noen måte, inkludert i reklame eller publisitet knyttet til distribusjon av materiale på nettstedet vårt, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Badoo. Badoo forbyr bruk av logoen til Badoo eller noen av dets tilknyttede selskaper som en del av en lenke til eller fra et nettsted, med mindre Badoo godkjenner en slik lenke på forhånd og skriftlig. Rettmessig bruk av Badoos immaterielle rettigheter krever korrekt anerkjennelse. Andre produkt- og firmanavn som nevnes på nettstedet vårt, kan være de respektive eiernes immaterielle rettigheter.

Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Badoo.

Badoo har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernerklæringen eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og samtykker videre i at Badoo ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og betingelsene og personvernerklæringene for alle tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

Gjeldende rett

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i USA, uten hensyn til lovvalgsregler.

Vår unnlatelse av å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke anses som et avkall på disse rettighetene. Hvis en domstol finner at en bestemmelse i disse vilkårene er ugyldig eller ikke kan håndheves, vil de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelde. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om tjenesten vår, og erstatter alle tidligere avtaler vi måtte ha inngått om tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en endring er vesentlig, vil vi forsøke å gi minst 30 dagers varsel før de nye vilkårene trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring, avgjøres etter vårt eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse endringene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.